سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • دانشگاه

از نظر شاخص دانشگاه در استان، شهرهای بابلسر، تنکابن، نوشهر، رامسر، جویبار، محموداباد، نور، گلوگاه، زیراب، پل سفید، بهنمیر، رویان، نشتارود، کله بست و رینه از رتبه بالاتری برخوردار هستند. این در حالی می باشد که شهرهای ساری، بابل، آمل و قائمشهر با دارا بودن بیشترین دانشگاه به دلیل اینکه از آستانه جمعیتی بالاتری نیز برخوردار هستند رتبه پایین تری را نسبت به شهرهای مذکور به خود اختصاص داده اند. به بیانی دیگر بعضی از شهرهای کوچک به دلیل داشتن جمعیت کمتر دارای خدماتی که به نسبت می توانند جمعیت بیشتری را در پیرامون خود تحت پوشش قرار دهند، هستند و این در نگاه نخست سیاست ایجاد دانشگاه در هر نقطه شهری را به چالش می کشد. به لحاظ  کیفی و حتی بعضی شاخص های کمی دانشگاههای موجود در بعضی نقاط شهری کوچک قابل قیاس با مراکز آموزش عالی در شهرهای بزرگتر نیستند.

  • هتل و متل و سایر تاسیسات گردشگری

در زمینه هتل، متل و دیگر تاسیسات گردشگری، شهرهای محمودآباد، نوشهر، بابلسر، رامسر و چالوس رتبه بالاتری را نسبت به شهرهای دیگر استان به خود اختصاص داده اند. شایان ذکر می باشد که 17 شهر در استان دارای این خدمات برتر می باشند که شهر ساری با داشتن 9 هتل، بابلسر8 هتل، چالوس 8هتل، محمود آباد 8هتل، رامسر7 هتل و بابل 6 هتل بیشترین تعداد این خدمات را به خود اختصاص داده اند.

  • خدمات بیمه

از نظر بیمه، شهرهای شیرگاه، پل سفید، زیراب، گلوگاه و نور از وضعیت مطلوب تری در استان برخوردارند. در صورتی که از نظر تعداد، شهرهای ساری، بابل و قائمشهر در بالاترین سطح استان جای گرفته اند.

  • دفاتر خدماتی

سایت منبع

از نظر دفاتر خدماتی شهرهای بابل، ساری و قائم شهر از نظر تعداد و شهرهای رامسر، تنکابن و محمودآباد از نظر شاخص، وضعیت مطلوب تری نسبت به شهرهای دیگر استان دارند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه