عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

 • خدمات تجهیزات شهرداری ها

خدمات تجهیزاتی شامل خودرو حمل زباله و خودرو آتش نشانی می باشد که از این نظر شهرهای آمل، ساری و بابل به ترتیب از نظر خدمات در رتبه های بالاتری قرار گرفته و شهرهای نور، کلاردشت، نوشهر و آمل از نظر شاخص از وضعیت بهتری برخوردار هستند.

 • پارک عمومی

شهرهای آمل و بابل با دارا بودن بیشترین تعداد پارک عمومی رتبه اول را به خود اختصاص داده اند. از این میان شهربازی آمل با تجهیزات موجود تأثیر برتری را در پهنه استان اعمال می نماید. از نظر این شاخص شهرهای رینه، رویان و سلمانشهر به نسبت جمعیت خود از وضعیت مطلوب تری برخوردار هستند.

 • جاذبه های تاریخی

از منظر برخورداری از جاذبه های تاریخی شهرهای بابل، ساری و آمل از نظر تعداد و شهرهای شیرگاه، رامسر و رستم کلا از نظر شاخص نسبت به شهرهای دیگر استان از وضعیت مطلوب تری برخوردار هستند.

 • مناطق نمونه گردشگری

از این مناطق نمونه فقط شهرهای خوشرودپی، رامسر، چالوس و بهشهر برخوردار بوده و شهرهای دیگر استان فاقد این مناطق(در درون یا حاشیه شهرها) می باشند.

 • پارک جنگلی

از نظر تعداد کلاردشت با داشتن 2 پارک جنگلی رتبه اول را به خود اختصاص داده می باشد. از نظر شاخص نیز شهرهای مرزیکلا، مرزن آباد و رویان نسبت به جمعیت خود از رتبه بالاتری برخوردار می باشند.

 • کتابخانه عمومی

از نظر دارا بودن کتابخانه عمومی شهرهای ساری، آمل، قائمشهر، بهشهر، چالوس و تنکابن از نظر تعداد و شهرهای رینه، آلاشت و بلده از نظر شاخص جمعیتی دارای رتبه های بالاتری نسبت به شهرهای دیگر استان می باشند.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اماکن ورزشی

سایت منبع

در این زمینه شهرهای ساری و آمل از نظر تعداد و شهرهای کیاسر، کوهی خیل و شیرگاه از نظر شاخص جمعیتی از وضعیت بهتری نسبت به شهرهای دیگر استان برخوردار هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
 • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
 • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
 • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه