عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

 • سینما

از لحاظ تعداد سینما شهرهای ساری، بابل، آمل و تنکابن و از لحاظ شاخص شهرهای  تنکابن و چالوس از وضعیت بهتری برخوردار هستند. شایان ذکر می باشد که در پهنه استان فقط تعداد 11 سینما هست که این تعداد در 7 شهر استان واقع شده اند.

 • سازمان های مردم نهاد

از نظر تعداد شهرهای ساری، بابل، قائمشهر و از نظر شاخص شهرهای شیرگاه، محمود آباد و نور وضعیت مطلوب تری نسبت به شهرهای دیگر استان دارند.

 • عناصر اقتصادی و ارتباطی کلان

از نظر اقتصادی و ارتباطی برای مطالعه جایگاه شهرهای استان می توان از عناصر و معیارهایی به تبیین زیر بهره گیری جست:

 • از نظر منظقه ویژه اقتصادی فقط شهر بهشهر از این خدمت برخوردار می باشد(در پهنه شهرستان).
 • سایت منبع

 • از نظر شهرک های صنعتی 19 شهرک صنعتی در پهنه استان هست که از نظر تعداد شهرهای ساری و آمل( در پهنه شهرستان) و از نظر شاخص ضریب مکانی شهرهای فریم، رینه و بلده در وضعیت بهتری قرار دارند(در پهنه).
 • از نظر واحدهای صنعتی بزرگ شهرهای قائمشهر، ساری، بابل، آمل، بهشهر، محمودآباد و شیرگاه دارای تعداد بیشتر و شهرهای شیرگاه و رستم کلا دارای شاخص بالاتری هستند.
 • از نظر گمرک فقط سه شهر ساری، بابلسر و نوشهر از این خدمت برخوردار هستند.
 • از نظر بورس فقط شهرهای ساری و بابل از این عنصر استراتژیک برخوردار هستند.
 • از نظر سیلو فقط شهر نکا دارای این عنصراستراتژیک می باشد.
 • از نظر منابع ذخیره نفت، شهرهای ساری، قائمشهر، چالوس و تنکابن از این منابع برخوردار هستند.
 • از نظر فروگاه فقط سه شهر ساری، رامسر و نوشهر از این خدمت برخوردار هستند.
 • از نظر بندر، شهرهای بهشهر، نکا، بابلسر، نوشهر و فریدونکنار از این خدمت برخوردار هستند.
 • از نظر راه اهن، شهرهای ساری، قائمشهر، بهشهر، نکا، گلوگاه، زیراب، پل سفید و شیرگاه از این خدمت برخوردار هستند.
 • از نظر گره های ارتباطی، شهرهای ساری، قائمشهر، بهشهر و نکا بیشترین گره ارتباطی را دارا می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
 • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
 • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
 • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه