عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری پایه در این رویکرد عبارتند از:

 • شهرهای کوچک، در تعامل مستقیم با نواحی روستایی هستند.
 • تقویت و توسعه درونی این شهرها در درازمدت می تواند به کاهش تمرکز ناخواسته صنایع، خدمات و ادارات دولتی در مراکز شهری بزرگ منجر گردد.
 • این شهرها می توانند به دلیل ارتباط با روستاها، توسعه روستایی را با اقتصاد شهرهای بزرگ تر ادغام کنند.
 • تقویت این شهرها موجب همبستگی فضای محلی، منطقه ای و ملی، گسترش ابداعات فنی و اجتماعی از شهرهای میانی و بزرگ به مناطق روستایی می گردد.
 • شهرهای کوچک دارای توان بالقوه  برای جذب مهاجرین روستایی که قصد مهاجرت به شهرهای بزرگ را دارند، هستند.
 • توسعه این شهرها می تواند تأثیر مهمی در تمرکز زدایی فرصت های شغلی، تجاری کردن کشاورزی ، توزیع عادلانه تر رفاه اعمال کند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • پیشرفت ساختار درونی شهرهای کوچک می تواند در توزیع و گسترش پیشرفت های گوناگون به بخش کشاورزی نقشی کلیدی داشته باشد و دسترسی آسان به زیر ساخت های لازم برای نگهداری و آماده سازی محصولات کشاورزی را فراهم آورند.

خاطر نشان می گردد که شهرهای کوچک از حیث ساختار کالبدی و جمعیتی با دیگر شهرها متفاوت اند اما با تحلیل ساختار اجتماعی و فضایی آنها مشخص می گردد که شهرهای کوچک، در واقع، نسخه و چشم انداز کوچک شده ای از شهرهای بزرگ و با مشخصه های متفاوت مهمی هستند. شهرهای کوچک همچنین در زمینه سطح درآمد، بیکاری، فقر، دسترسی ها و پیشرفت آموزشی و ارزش مسکن دچار عقب افتادگی هایی هستند. برحسب ساختار فضایی –مکانی در هر منطقه، هر شهر کوچک، دارای یک هسته و یک ناحیه پیرامونی می باشد که همانند شهرهای دیگر، ناحیه حاشیه ای آن، همیشه سریع تر از هسته رشد می کند و سطح درآمد بالاتر اما تنوع جمعیتی کمتر از هسته شهر می باشد(ر.ش به فنی.ز و همکار، 1393).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

 • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
 • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
 • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
 • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد