شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

همانطور که در جدول شماره 5-34 ملاحظه می گردد، با تکیه بر واقعیت های موجود و بر اساس اصول برنامه ریزی استراتژیک مبنی بر تأکید بر رفع نیازمندیها در استراتژی های بازنگری تعداد سه استراتژی مشترک برای شهرهای کوچک کوهپایه ای و جلگه ای در سطح استان تعیین شده اند که عبارتند از:

استراتژی اول: استراتژی بهینه سازی محصولات تولیدی و نفوذ در بازارهای منطقه: امروزه بخش زیادی از نیازهای مصرفی استان، بویژه محصولات کشاورزی وصنعتی از خارج از استان وارد می گردد؛ این درحالی می باشد که زمینه ها و ظرفیت های لازم برای تولید این محصولات و کالاها در این شهرها هست که با بهینه سازی تولید می تواند هم بخشی از بازار را در اختیار گرفته و هم زمینه های لازم برای رشد سرمایه گذاری های بومی را فراهم سازد.

 استراتژی دوم: تدوین ضوابط زیست محیطی برای جلوگیری از ناپایداری محیط: یکی از مهمترین تهدیدهای فراروی شهرهای حوزه کوهستانی و جلگه ای تخریب و تغییر کاربری اراضی پیرامون شهرهاست که به دلیل محدودیت های طبیعی، توسعه شهری و افزایش ساخت وساز می باشد. همچنین به دلیل رشد فعالیت های گردشگری و رونق ساخت خانه های دوم بویژه در حوزه های کوهستانی باعث فشار بر روی منابع طبیعی مفید شده می باشد. از این رو تدوین ضوابط زیست محیطی می تواند زمینه را برای پایداری زیست محیطی در این مناطق فراهم نماید.

استراتژی سوم: توسعه خدمات عمومی و زیربنایی در شهر: همانگونه که نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، شهرهای کوچک جلگه ای و کوهستانی به لحاظ ارائه خدمات عمومی و بویژه خدمات زیربنایی از شرایط مناسبی برخوردار نمی باشند. لذا توسعه این خدمات می تواند به پایداری هرچه بیشتر آنها کمک نماید و نیز میل به مهاجرت را  که اندک اندک در نسل جدید روبه افزایش می باشد در این شهرها کاهش دهد.

در سطح شهرهای واقع در حوزه های ساحلی نیز مجموعه ای از استراتژی های تهاجمی با تأکید بر حداکثر بهره گیری از فرصت های محیطی با بکارگیری نقاط قوت و برتری ها تدوین شده اند که عبارتند از:

 

استراتژی اول: استراتژی تقویت و توسعه خدمات گردشگری:

به دلیل پتانسیل و قابلیت بالای شهرهای ساحلی استان مازندران  در بخش گردشگری و جذب گردشگری، تقویت و توسعه خدمات و امکانات گردشگری در این شهرها می تواند تأثیر بسزایی در پایداری این شهرها وبویژه پایداری اقتصادی داشته باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟
  • سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه