عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

به گونه کلی توسعه و استقرار واحدهای مسکونی شهری بر روی مناطق تأمین آب و نفوذ آبهای آلوده سطحی فاضلابهای خانگی به سفره های آب زیر زمینی در این شهرها، سبب ایجاد محدودیت در برداشت آب های زیر زمینی شده می باشد (بویژه در شهرهای شرق و مرکزی استان). افت سریع سطح آب های زیر زمینی ناشی از برداشت آب و محدودیت ذخایر سفره های آب زیر زمینی به لحاظ فاصله محدود کوه و دریا و نفوذ آبهای شور زیرسطحی به لایه های فوقانی سفره های زیر زمینی (شهرهای کوچک غرب استان) از معضلات منابع آب در این شهرها می باشد.

به علاوه تبدیل سطح وسیعی از کشتزارها به شهر و شهرک ها، بهره برداری های نادرست از جنگل ها، چرای بی رویه دام و تجاوز به حریم منابع طبیعی، خطر ایجاد بحران های زیست محیطی شدیدی را در عرصه محیط زیست این شهرها و بر هم خوردن تعادل و توازن میان محیط زیست طبیعی و فعالیت های انسانی را محتمل ساخته می باشد.

معضلات مدیریت پسماند و دفع مواد جامع نیز یکی دیگر از معضلات زیست محیطی شهرهای کوچک مورد مطالعه می باشد. نتایج مطالعه های انجام شده  نشان داد، به دلیل عدم در نظر داشتن مدیریت علمی دفن پسماندها و مکانیابی غیر اصولی، بیش از 80 درصد از جایگاههای دفع زباله در شهرهای کوچک استان موجب آلودگی آبهای سطحی و بیش از 60 درصد باعث آلودگی آبهای زیر زمینی می گردند. محدودیت های فیزیکی و محیطی به همراه نارسایی در سیستم فعلی مدیریت پسماندها، عامل اصلی آلودگی های محیط زیست و تخریب منابع طبیعی در این مناطق به شمار می رود. اثرات بحرانی پیامدهای دفن بی رویه پسماندها با در نظر داشتن طریقه رو به افزایش اندازه تولید  آن که اکثراً به دلیل تغییر الگوی مصرف و افزایش جمعیت می باشد، یکی از مشخص ترین زمینه های پدید آورنده ناپایداری محیط زیست در شهرهای استان می باشد. نتایج بدست آمده از مطالعه شهرهای کوچک مورد مطالعه نشان داد که روش دفع زباله در تمامی شهرهای کوچک استان، متکی بر تخلیه مواد زاید جامد در محیط و با بهره گیری از شیوه های سنتی و غیربهداشتی، یعنی بدون اجرای عملیات پردازش، تولید کود آلی و بازیافت می باشد. شهرداری رستمکلا زایدات و زباله های شهری را در حاشیه شهر، شهرداری فریدونکنار زایدات شهری را در کنار ساحل و شهرداری های شهرهای نکا، زیراب، امیرکلا، رامسر و نور زایدات و زباله های شهری را در مراتع و جنگلهای اطراف تخلیه و به شیوه هایی کاملاً غیر اصولی دفع می نمایند که این امر نمود تأسف بار وضعیت دفع زباله در این شهرهاست که منجر به تخریب شدید منابع طبیعی و بروز آلودگی های بسیار زیاد می گردد.

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه