عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل مولفه های زیست محیطی از نظر وضعیت پایداری نشان می‌دهد که مولفه منابع سرزمین و آسیب پذیری محیط به ترتیب با ارزش 0.480 و 0.421  دارای پایداری ضعیف و مولفه بهداشت و خدمات محیط با ارزش0.510  در وضعیت پایداری متوسط می باشد و در کل شهرهای کوچک مورد مطالعه در شرایط پایداری ضعیف قرار دارند جدول(5-8).

سایت منبع

 

نتایج حاصل از تحلیل وضعیت پایداری شهرهای کوچک مورد مطالعه از منظر محیط زیست، حاکی از وضعیت نامناسب شهرهای کوچک استان بویژه شهرهای واقع در ناحیه مرکزی استان بوده می باشد. نتایج بدست آمده از مطالعه شاخص های سنجش پایداری زیست محیطی نشان می دهد، عواملی مانند سرانه پایین فضای سبز شهری، کمیت و بویژه کیفیت نامناسب آب آشامیدنی، آسیب پذیری از سیلاب های مخاطره آمیز، مقاومت پایین مساکن در برابر زلزله، عدم برنامه های پیشگیرانه از سیلاب و نرخ بالای تغییر کاربری اراضی و مکانیابی و دفع نامناسب زباله های شهری بیشترین سهم را در ناپایداری محیطی شهرهای کوچک مورد مطالعه داشته اند.

تمرکز فزاینده شهرها و فشار جمعیتی (استقرار24 شهر و تمرکز60درصد جمعیت شهری در بخش مرکزی استان) به همراه توسعه شتابان شهری، گسترش و توسعه فعالیتهای صنعتی و کشاورزی توام با بهره برداری بی‌رویه از منابع آب و خاک و پوشش گیاهی، تغییرات قابل ملاحظه ای در کاربری اراضی، فرایندهای هیدرولوژی، مورفولوژی و وضعیت محیط زیست شهرهای کوچک استان بویژه در بخش مرکزی استان مازندران به وجود آورده می باشد .به طوری که فرسایش خاک، محدود شدن گونه‌هایی از پوشش گیاهی و افزایش گونه های دیگر، افزایش آلاینده های آب و خاک، بهم خوردن توازن اکولوژیک اکوسیستم های طبیعی، تغییر جریانات سطحی و نفوذی که از نشانه های ناپایداری می باشد، در محیط این شهرها ملموس می باشد و موجب تغییرات بسیاری در خصوصیات اکولوژی و محیط زیست آن ها شده می باشد، به طوریکه تعادل طبیعی اکوسیستم ها در اکثر این شهرها به اندازه زیادی  مورد تهدید جدی قرار گرفته، فرسایش خاک تشدید گردیده و کیفیت منابع آبی، به دلیل مقادیر زیاد پسابها و فاضلاب های تولید شده توسط واحدهای مسکونی، تجاری و صنایع درون شهری که به منابع آبهای سطحی و زیرزمینی وارد شده اند، به اندازه زیادی کاهش یافته می باشد. به عنوان مثال ورود پساب های شهری به آبهای سطحی در شهر نکا 30 درصد، رستمکلا 20 درصد، رامسر 65 درصد، فریدونکنار و امیرکلا 80 درصد، نور و زیراب 70 درصد و محمود آباد 75 درصد بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد