ساماندهی اسکان­ های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: اصول نظری تبیین پدیده­ی حاشیه­نشینی

کشورهای توسعه­نیافته و در راه توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت و درهم شکستن اقتصاد معیشتی مبتنی بر کشاورزی یا فرآیند صنعتی شدن با رشد شهرنشینی شتابانی مواجه می­شوند. در عین حال در این گونه کشورها منابع محدود و نابرابری­های طبیعی و جغرافیایی موجود، باعث بیش بهره­مندی بخشی از گروه­های اجتماعی و کنار گذاشته شدن سایر گروه­ها به ویژه مناطق روستایی گردیده می باشد. لذا بخشی از جامعه که از مواهب اولیه­ی توسعه بهره­مند نشده­اند، با در نظر داشتن تخصیص امکانات اقتصادی و اجتماعی در مناطق توسعه یافته­تر، به نواحی برخوردارتر روی می­آورند، تا جزیی اندام­وار از مجموعه­ی اجتماع و اقتصاد آنها گردند.از طرفی اقتباس غیرواقعبینانه­ی کشورهای توسعه یابنده از ضوابط و معیارهای آرمانی شهرسازی کشورهای پیشرفته، منطبق با شرایط اقتصادی آنها، (رشد بالای جمعیت و پایین بودن درآمد بخش اعظم جامعه) نیست. به طوری که کم درآمدها در زمینه­ی مسکن به دلیل کاستی­های برنامه ریزی مسکن نه تنها از کمک­های دولت محرومند، بلکه نهادهای جدید اقتصادی یعنی بانک­ها نیز آنان را زیر پوشش  نمی گیرند، لذا این گونه گروه های اجتماعی، ناامید از برنامه ریزی کالبدی رسمی که معیارها و ضوابط آرمانی آن حق شهروندی را از آنان سلب می کند؛ به پهنه­هایی از منطقه­ی شهری روی می­آورند که فاقد ضوابط پایدار و همه جانبه می باشد و معمولاً بیرون (مسکن غیررسمی) که معمولا به صورت  غیرقانونی ساخته شده می باشد؛ حاشیه­نشین نام می­گیرند تا در نهایت نهادهای خدماتی را ناگزیر به خدمات رسانی کنند. لذا کاستی برنامه ریزی کالبدی که مانعی برای دستیابی کم­درآمدها به فنون شهرنشینی و شهرسازی گردیده از ارتقای دانش شهرنشینی و اعطای حقوق شهروندی به مهاجران روستایی کم درآمد بازمانده و در نتیجه هزینه­ی خدمات­رسانی به محیط­های فراموش شده­ی کم­درآمدها را، هنگفت می­سازد (اطهاری، 1379: 83)، و معضلات و ناهنجاری­های شهری را بیش از پیش دامن می زند. از اسکان غیررسمی و حاشیه­نشینی برداشت­های متعدد ارائه شده می باشد که هر یک بر ملاک­ها و معیارهای خاصی مانند کالبد، جغرافیا، اقتصاد، روابط اجتماعی و ویژگی­های روانی تأکید کرده­اند. بعضی از محققان از منظر بوم­شناسی شهری به عواملی مانند نحوه­ی بهره گیری از زمین، کمبود مسکن و قیمت زمین توجه کرده و عده­ای دیگر به موضوع از چشم­انداز فقر شهری و مسایلی مانند نابرابری­های اقتصادی و اجتماعی و تبعیض نگریسته­اند. بر حسب سطوح تحلیل در این زمینه می­توان سه دسته دیدگاه را برشمرد که به تبیین ذیل می باشند :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

سایت منبع

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه