ساماندهی اسکان­ های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

علل غیر ساختاری:

  • عدم در نظر داشتن سرمایه­گذاری مسکن ارزان قیمت در محله­های فقیرنشین متناسب با توان و استطاعت مالی این افراد
  • عدم فرهنگسازی درجامعه شهری جهت فراهم کردن موجبات جذب وادغام این گروهها و اقشار به تدریج در بافت­های متعارف شهری
  • نبود رویکرد، برنامه­ها و سیاست­های جامع نگر در مدیریت و نظام برنامه ریزی شهری
  • عدم برنامه ریزی اجتماعی همراه با برنامه ریزی­های فیزیکی (کالبدی) و اقتصادی و فقدان در نظر داشتن ابعاد اجتماعی شهرسازی و توسعه شهری
  • عدم توسعه مناسب نظام آموزش فنی­وحرفه­ای در مناطق شهری و روستایی و فقدان مکانهای مناسب ولازم برای آموزش­های کار و حرفه در مناطق غیررسمی و فقیرنشین شهرها
  • فقدان برنامه­های توسعه اجتماعی، فرهنگی و آماده­سازی و توانمندسازی فردی و اجتماعی در مناطق غیررسمی برای خوداتکایی اقتصادی و اجتماعی در زندگی جدید شهری
  • نبود سیاست و بستر مناسب برای تجهیز و تشکل­های خودجوش مردمی در مناطق محروم شهری و عدم طرفداری سازمان­ها و مدیریت شهری از شکل­گیری انجمن­ها، تشکل­ها و نهادهای اجتماعی و عمرانی غیردولتی به جهت عرضه حداقل نیازهای زندگی دراین جوامع غیررسمی

سایت منبع

با در نظر داشتن ذکر علت های شکل­گیری و گسترش سکونتگاه­های غیررسمی به این نتیجه می­رسیم که پدیده سکونتگاه­های غیررسمی در ایران صرفاً مساله­ای فیزیکی و کالبدی نبوده، بلکه بیشتر متاثر از مسائل ساختاری می باشد که دراثر نابرابری­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین عدم تعادل­های منطقه­ای و ملی می­باشد که ساختار فضایی نامتعادلی را سبب ساز گردیده و امروزه به عنوان یک واقعیت طریقه شهرنشینی در ایران مطرح می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه