شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ساماندهی اسکان­ های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

توانمندسازی بر دیدگاه فقرزدایی استوار می باشد و در توسعه پایدارِ انسانی محور با تکیه بر مشارکت شهروندان و شهر (مدیریت شهری) پیش می­رود (خضرایی، 1381: 60). هدف از مشارکت یا توانمندسازی مدنی، افزایش احساس تعلق به محله و پاسخگویی مناسب اهالی به پرسش «سهم دولت، سهم مردم» در ساماندهی محله می باشد (خاتم، 1381: 40). آن چیز که در این راهبرد محوریت دارد، تأکید ویژه بر افزایش درآمد و فقرزدایی خانوار می باشد، که بدین مقصود آموزش­های حرفه­ای و بالا بردن مهارت نیروی کار و کمک به آنان در دسترسی به منابع و سازماندهی و بازاریابی بهتر کسب و کارشان به ویژه با میانجی­گری سازمانهای غیردولتی و محلی بسیار بااهمیت می باشد (کاتو، 1381: 114).

مهم­ترین اصول و ابعاد رهیافت توانمندسازی عبارت­اند از : مشارکت مردمی و برنامه ریزی با همکاری مردم، تمرکززدایی در تصمیم­گیری حکومت، ارتقای جایگاه زنان و برابری جنسیتی، به رسمیت شناختن گروه­های سنی اجتماع و ظرفیت سازی مدیریت محلی (آموزش ابزارهای جدید مدیریت و برنامه ریزی در میان مدیران شهری) (جعفری، 1382: 53) در مجموع بهترین وسیله برای راه­اندازی فرایند امروزین توسعه در دل اجتماعات غیررسمی، ساماندهی و بهسازی کالبدی می باشد که در جریان آن راهبرد توانمندسازی قابل اجرا کردن می باشد. مشارکت فراگیر و فعال و ظرفیت­سازی نهادینه شده با در نظر داشتن ساختارهای ملموس و مقطعی بهسازی کالبدی قابل تداوم و گسترش می باشد. فرایند یادگیری اجتماعی همراه با همبستگی جمعی و تعلق خاطر مکانی، امنیت در سکونت و امید به آینده را می­پروراند. چنانچه از طریق ساماندهی بتوان به هدف توانمندسازی اجتماعات کم­درآمد در سکونتگاه­های غیررسمی دست پیدا نمود، بهبود و پیشرفت تدریجی محیط زندگی آنها متصور می باشد، در این صورت جداسازی آنها کم رنگ می گردد و پیوند با تمام شهر ممکن می­گردد (صرافی، 1381: 10).

1-1: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاه­های غیررسمی

در طی سال­های گذشته غفلت، اخراج و جابه­جایی اجباری (Forced Eviction & Relocation) و یا تخریب سکونتگاه­های غیررسمی واکنش عمومی کشورهای «جنوب» به این مسئله در حال گسترش بوده می باشد (GTZ,Ibid,p2). در مستند به نقل از مرکز حقوق مسکن و تخلیه(COHRE) سالانه بیش از 7 میلیون نفر در 60 کشور، در بین سال­های 2002ـ2001 از سکونتگاه­های غیررسمی اخراج گردیده­اند. اغلب اخراج­ها با خشونت شدید همراه بوده می باشد که در بسیاری از موارد به ضرب و شتم، حبس و توقیف و حتی در مواردی به مرگ افراد خاتمه یافته می باشد .(UN-HABITAT, 2005, p2). امروزه در بیشتر جوامع ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی با بهره گیری از راهکارهای صرفاً کالبدی، مکانیستی و خشونت­آمیز نفی گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

سایت منبع

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه