عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­ های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

1-1-1: ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری، جدول و کروکی و…..

بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای بوده و در روش میدانی از پرسشنامه، دوربین عکاسی و غیره بهره گیری شده می باشد.

عمده­ترین ابزاری که برای جمع­آوری اطلاعات اسنادی در این پژوهش بهره گیری می­گردد، فیش­های تحقیقی می­باشند. در روش پیمایش (پرسشنامه­ای) در این پژوهش، که همان جمع­آوری اطلاعات درمورد توجه­ها نسبت به بعضی از پدیده­ها می باشد تا فرآیند رفتاری مربوط به آن بهتر درک گردد، به جمع­آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه­ها به صورت سؤالات بسته و همچنین مصاحبه با افرادی که در این زمینه می­توانند به پیشبرد پژوهش کمک نمایند، پرداخته می­گردد.در روش مشاوره، در این پژوهش، هم از روش نظاره عیان مستقیم و هم روش نظاره پنهان بهره گیری می­گردد. همچنین با تهیه عکس­های مناسب در این پژوهش می­توان به اطلاعات خوبی دست پیدا نمود.

1-1-2: جامعه آماری ونمونه پژوهش

روش انجام این پژوهش «اسنادی و پیمایشی» می باشد که در سال 1391 انجام شده می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان ساکن محله نویر(لزوماًکسانی که مالک بودند) که در قسمت غربی بندرانزلی واقع گردیده باجمعیت تقریبی 1500نفر واز نظر شرایط کلی زندگی، بافتهای قدیمی ، گسترش بی قاعده و بی نظم زمین و نیز ابعاد تقریباً کوچک زمین دچار کاستی هایی می باشند ، تشکیل می دهند.حجم نمونه 276 نفر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه