عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­ های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: معضلات و موانع پژوهش

مسلماً هیچ کوشش و پژوهش بدون روبرو شدن با بعضی از مسائل و معضلات به نتیجه نخواهد رسید اما بعضی از معضلات ماهیتاً غیرقابل پیش­بینی هستند و روبرو شدن با آنها نیز نوعی تجربه­اندوزی می باشد و دلسردی بدنبال ندارد. اما بعضی دیگر ناشی از توجه خاص مسئولین سازمان­ها و مراجع مختلف مورد مراجعه می باشد. عدم همکاری این سازمان­ها آثار نامطلوبی بر توجه محقق خواهد گذاشت که متأسفانه در این پژوهش با چنین مشکلاتی مواجهه بودیم اما کوشش نمودیم خصوصیت یک محقق را که همانا صبر و مقاومن و کوشش برای بدست آوردن مواد خام مورد نیاز از منابع مختلف می باشد را حفظ نمائیم. اهم معضلات پژوهش به تبیین ذیل بوده­اند:

1ـ عدم وجود اطلاعات مدون و مشخص قابل جمع­آوری و استناد: بدلیل عدم وجود سابقه پژوهش در خصوص ناحیه غیررسمی مورد مطالعه، اطلاعات قابل توجه­ای پیرامون آنها موجود نبود.

2ـ حیطه موضوعی پژوهش: گستردگی موضوعی پژوهش در وجوه مختلف تاریخی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، اجرائی و ساماندهی از عمده­ترین عوامل وسعت پژوهش می­باشد.

3ـ اصولاً اجتماعات اسکان غیررسمی نسبت به هرگونه اقدام و افرادی خارج از آن اجتماعات در خصوص خود حساسیت نشان می­دهند. از این رو پذیرش این افراد به سختی میسر می­گردد. این ویژگی در خصوص ناحیه مذکور نیز صادق بوده می باشد. از این رو امکان ورود و ارتباط با آنها را برای نگارنده سخت کرده بود.

4ـ عدم پاسخگوئی صحیح به سوالات» معمولاً پرسش­شوندگان با فرهنگ شک و بدبینی با نگارنده برخورد نموده­اند. از این رو گاهاً با چهره و رفتاری کاملاً مظلومانه در ارائه اسخی درست احتیاط کرده و یا سرباز می­زده­اند. از این رو بر مدت و حجم مصاحبه افزوده و طریقه مطالعه را کند کرده می باشد.

5ـ عدم همکاری مسئولین بعضی از سازمان­های مختلف برای در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعاتی از قبیل سازمان مسکن و شهرشازی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و … که در صورت ارائه آمار نیز ملزم به پرداخت وجه نمودند (فکر کردند که ما نیز مهندسین مشاور هستیم) و در بعضی مواقع حتی با ارائه نام معتبر از دانشگاه نیز همکاری ننمودند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه