عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­ های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن مباحق فوق شهری شدن جهان سرمایه­داری طی دویست سال و در اکثر نقاط حداقل در آغازین مراحل به تأنی صورت گرفته می باشد و طی این مدت به سوی ایجاد شهرهای متوسط 250 تا 1 میلیون نفر بوده می باشد و در گنار چنین شیکه شهری سرفاً چند شهر با سرعتی بیشتر رشد کرده­اند بخشید (پیران، 1366، 59 الف). تراکم و انبوهی در این شهرها باعث اجرای اولین اقدامات ساماندهی شهر به وسیله کسانی زیرا بارون هسمان شهردار وقت پاریس در 1870 گردید. لیکن پس از گذشت دوران­های اولیه صنعتی شدن و رواج اصلاحات و نوسازی شهری برای مدت­ها با معضلات شهری جدی (به استثنای جرائم شهری) روبرو نبوده، اجزاء اصلی و خدماتی مورد نیاز البته نه برای همه از قبیل طراحی شده می باشد. به استثنای مناطق فقیرنشین، مشکا مسکن در اکثر شهرها حاد و فوری نبوده می باشد و به آغازین مراحل رشد سرمایه­داری آن هم در شهرهای بزرگ محدود شده و می­گردد بخشید (پیران، 1366، 59 الف). این پدیده که در ابتدای دهه 1970 میلادی گمان می­رفت در کشورهای شمال از میان رفته و یا در حال امحاء باشد بعد از اعمال سیاست­های جدید اقتصادی موسوم به «آزادسازی» دوباره ظاهر گشت و در اساس در محلات قدیمی­تر شهرهای آن که موسوم به (Downtown) یا مرکز شهر می باشد بروز می­نماید و اکثراً در آنها مهاجرین خارجی و رنگین­پوستان سکونت می­جویند. به تعبیری دیگر بدمسکنی در این کشورها در بافت و بناهای موجود شهرهایشان ایجاد می­گردد (وزارت مسکن و شهرسازی، 1374، 11).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با تمام تفاسیر همانطور که در سابقه حاشیه­نشینی گفته شده، خاستگاه حاشیه­نشینی در کشورهای صنعتی جهان واقع شده می باشد بسیاری از شهرهای معروف کشورهای پیشرفته جهان هنوز بخش معدودی از جمعیت خود را در میانه زاغه­ها، خرابه­ها، گتوها نگهداری می­کنند. برای مثال: بیدون ویل (حلبی آباد) در شهر پاریس، محله هارلم در نیویورک و گتوهای سکاگو قابل ذکر می باشد (حاتمی­نژاد، زمردیان، 1372، ص 4 الف). البته کشورهای شمال همانند کشورهای جنوب با پدیده اسکان غیررسمی به صورت خلق­الساعه و خودرو در حاشیه شهرها مواجه نیستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه