ساماندهی اسکان­ های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1: سیاست نادیده­انگاری یا بی تفاوتی

منادیان توسعه برونزا و نظریه­پردازان دانشگاهی غرب معتقند که: حلب شهرها، مکان پناه گرفتن مردمی بی­جا و آواره و رانده شده می باشد که زیرا خس و خاشاک روان بر سیلاب به همراه سیل مهاجرت از روستاها کنده شده و به جامعه شهری سر ریز گشته­اند، بدون آنکه در زندگی صنعتی مدرن پذیرفته شده باشند. به نظر اینان آلونک نشینی (اسکان غیر رسمی) در اولین دیدگاه، اثری از آثار جنبی گذار جوامع سنتی به جوامع صنعتی و شهری مدرن می باشد. طبعاً چنان گذار پر اهمیت و تاریخ سازی را نمی­توان به دلیل آثار جنبی کم ارزشی زیرا آلونک­نشینی نفی یا متوقف ساخت. در جریان تحولات شهرهای مغرب زمین چنین پدیده­ای در محلات فقیر نشین متعلق به سیاهپوستان و یهودیان رخ داده می باشد. از اینرو پیدایش و تداوم اسکان غیر رسمی در جوامع جهان سوم نیز طبیعی می باشد.

راه حل پیشنهادی این دیدگاه در اساس، تحمل این قبیل مکانها و رها کردن آن در دست نامرئی بازار می باشد، که خود به هر تقدیر چاره­ای خواهد اندیشید. البته گاه و بیگاه طرح اسکان تهیدستان و خانه سازی ارزان قیمت نیز بایستی در رسانه های گروهی طنین انداز گردد و طرح های محدودی نیز به اقدام درآید (پیران، 1366: 35).

هر چند در این نظریه نوعی جبرگرایی و ساختارگرایی نظاره می­گردد و نظری بسیار خوشبینانه نسبت به موضوع دارد، اما مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ را نفی کرده و مذموم شمرده و آن را مخل آسایش ساکنان شهر خوشبخت تلقی کرده می باشد (بیگدلی،1383 : 65).

1-1-2: تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه

نظریه­پردازان مخالف نظام سرمایه­داری هرگونه فعالیتی در راستای تعادل بخشی اقتصادی – اجتماعی و فضایی کشورهای در حال توسعه را ناممکن دانسته وحتی موجب تشدید عدم تعادل عنوان می کردند. آنها زدایش پدیده مذکور را منوط به از میان برداشتن نظام­هایی می­دانستند که به هر شکلی با سرمایه داری جهانی در ارتباطند.در این دیدگاه نیز نوعی جبرگرایی و ساختارگرایی هست که نسبت به موضوع به شدت بد بین می باشد. بر این اساس برنامه ریزی در راستای حل مشکل اسکان غیر رسمی بی­فایده می باشد. با این تفاصیل در این نظریه نیز، مهاجرت روستائیان، به شهرهای بزرگ نفی و مذموم شمرده می­گردد و نشانه وابستگی به سرمایه­داری جهانی به حساب می­آید.تعدیل و دگرگونی در دو نظریه مذکور موجب گردید که در نیمه دوم دهه 1980 به جای واژه­های مختلف حصیرآباد، حلبی­آباد ، زاغه­نشینی، اتاق­نشینی،… واژه اسکان غیر رسمی برای انواع مسکنی که مهاجران بیرون از قواعد رسمی شهرسازی می سازند، انتخاب گردد. این نشانه که پدیده مذکور صرفاً از توسعه اقتصاد ناشی نشده، بلکه به برنامه ریزی و به ویژه برنامه ریزی کالبدی نیز مرتبط می باشد (بیگدلی، 1383: 67).

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه