عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­ های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران

جامعه ایرانی از دیرباز شاهد همزیستی سه نظام معیشتی بوده می باشد، که در کنار هم و متأثر از هم تا دوران معاصر به حیات خود ادامه داده­اند. این سه نظام به ترتیب پیدایش تاریخی خود عبارتند از: نظام ایلیاتی، نظام مبتنی بر زراعت (روستانشینی) و بالاخره نظام شهرنشینی.

لیکن پایه شهرنشینی به شکل امروزی تقریباً از سال 1300 شروع گردید و از این تاریخ به بعد با نفوذ نظام سرمایه­داری جهانی در ایران ارتباط ارگانیک میان سه نوع زندگی در ایران از بین رفت و توسعه حالت برونزا گرفت و در جهت انباشت سرمایه پیش رفت و سهر مرکزی جانشین سه نوع زندگی گردید و اشاعه الگوی مصرفی مدرن در کشور به دلیل ناتوانی زیرساخت آن منجر به تمرکز فوق­العاده شبکه شهری در پایتخت و چند شهر کشور گردید. به علت تضاد شدید اقتصادی، اجتماعی که بین شهر و روستا پدید آمد گرایش­های شهرنشینی را در ایران تقویت کرده و موج مهاجرت­های روستایی را سبب گردید بدین ترتیب تمامی شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه شهرنشینی  شتایان فراهم گردید، و شهرها یکی پس از دیگری به گسترش فضایی خود دست زدند، در حالی که حاشیه­نشینی و خرابه­نشینی در جای شهر و در داخل و خارج آن گسترش پیدا می­نمود، جمعیت روزافزون در این مکان­ها بر روی هم انباشته می­شدند و به این شکل شهرنشینی مشکل­زا نمایان گردید.تحولات شهری ایران را از سال 1299 تا حالص حاضر می­توان به دو قسمت رشد شهرنشینی بطئی یا آرام (1340ـ1300) و رشد شهرنشینی سریع (بعد از 1340) تقسیم نمود. در دهه 1320 تا 1300 از آنجا که ساختار تولید و ساختار جمعیت روستایی تغییر نکرده بود در نتیجه مهاجرت چندانی غیر از در موارد خشکسالی یا آن چیز که که مربوط به سربازگیری بوده دیده نمی­گردید (6/9 درصد در سال) در دهه بعد (32ـ 1320) که رکود شهری ناشی از جنگ جهانی دوم موجب رکود روستا گردید، مهاجرت با کندی از روستا به شهر آغاز گردید (2/1 درصد در سال) و در دهه آخر قبل از اصلاحات ارضی یعنی دهه (42ـ1322) با رونق نسبی زندگی شهری و عمده شدن نسبیمازاد اقتصاد حاصل از درآمد نفت، بخش کشاورزی اهمیت خود را نسبتاً از دست داد و شکاف شهر و روستا بیشتر گردید در نتیجه مهاجرت روستاییان به شهر نیز افزایس پیدا نمود (4/1 درصد در سال) به هر حال مهاجرت به وسعت دوره بعد از اصلاحات ارضی نبوده می باشد.اما آن چیز که که به عنوان رشد شتابان شهرنشینی  آغاز گردید بعد از سال­های 1340 بود. انجام اصلاحات ارضی در اوایل دهه 40 افزایش درآمد حاصل از نفت، جذب سرمایه­های داخلی و خارجی به مقصود سرمایه­گذاری در بخش صنعت در درون شهرها، سیاست­های توسعه­ی شهر و تصویب فرهنگ شهری و ایجاد زمینه­ی تضاد شدید اقتصادی بین شهر و روستا، گرایش­های شهرنشینی را در ایران تقویت کرده و موج مهاجرت­های روستایی را سبب گردید. (نظریان، اصغر، 1374، 194).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

سایت منبع

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه