سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف شهر کوچک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای شهرهای کوچک نمی توان تعریف دقیقی ارائه داد و دلیل این امر نیز تنوع در ویژگیهای شهرنشینی و جمعیتی مناطق گوناگون جهان و کشورهای مختلف می باشد. تعریف شهر کوچک در‌‌ هر کشور و منطقه‌ای، با در نظر داشتن شرایط و مقتضیات جغرافیایی،  جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی متفاوت می باشد. اصولاً در تعیین و تعریف شهر کوچک بیشتر بر اندازه جمعیتی تأکید می گردد که از علت های آن محدود بودن اطلاعات در مورد دیگر ویژگیها و کارکردهای این شهرهاست.

شهر کوچک نیز مانند بعضی مفاهیم و واژه ها، یک مفهوم نسبی می باشد، زیرا که به درجه شهرنشینی، سطح توسعه یافتگی و ساختار اقتصادی یک کشور بستگی دارد و به تبع آن در داخل یک کشور نیز از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت می باشد. معیارهایی برای تشخیص اندازه شهر هست، که اغلب بار کمی دارند، اما بار کیفی نیز می تواند به آنها افزوده گردد. رایج ترین شاخص برای سطح بندی شهرها، شاخص جمعیتی می باشد. هر چند اندازه جمعیتی شهر، دلالت بر مفهوم نقشی که در منطقه اعمال می کند، ندارد، اما می تواند بیانگر عملکرد و تأثیر شهر در شبکه شهری و حوزۀ پیرامونی آن باشد.(فنی،1382،10).

در مقیاس جهانی به علت تنوع در تعداد شهرها از نظر اندازه جمعیت و کثرت تعداد آنها تعاریف و طبقه بندی های مختلفی انجام می گیرد. سازمان ملل متحد در مطالعات و گزارشهای خود شهرهای جهان را در 5 سطح سلسله مراتبی زیر با در نظر داشتن اندازه جمعیت طبقه بندی می کند: (سازمان ملل متحد، 1995)

سایت منبع

  • شهرهای بالای 10 میلیون نفر، کلان شهرهای جهانی و جهان شهرها
  • شهرهای بین 5 تا 10 میلیون نفر، شهرهای بزرگ یا کلانشهرهای ملی
  • شهرهای بین 1 تا 5 میلیون نفر، شهرهای بزرگ یا مراکز ملی و منطقه های
  • شهرهای بین 500 هزار تا 1 میلیون، شهرهای متوسط یا بزرگ شهرهای ناحیه های
  • شهرهای زیر 500 هزار یا شهرهای کوچک در مقیاس جهانی

این تقسیم بندی در مقیاس کشورهای مختلف بر حسب اندازه جمعیت، تعداد شهرها، وسعت سرزمین و توان اقتصادی-سیاسی تغییر می کند و هر کشوری بر مبنای وجوه ذکر گردیده سطح بندی های خاصی را برای طبقه بندی شهرهای خود اعمال و سلسله مراتبی را تدوین می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد