سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته دوم: تحقیقات خارجی

پژوهش های فراوانی در سطوح مختلف بین المللی، ملی و محلی توسط آژانس های بین المللی، شرکت ها، دولت ها و سازمان های دولتی صورت گرفته می باشد که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم شاخص هایی در ارتباط با ارزیابی و سنجش پایداری را مطالعه کرده اند. مانند مشهورترین پژوهش های انجام شده در سطح بین المللی گزارش«سیاتل پایدار» می باشد که طی  دو گزارش در سال های 1995-1991 معرفی و ارائه شده اند. برای این کار بالغ بر 250 شهروند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. این سازمان در سال 1993 شاخص های پایداری خود را که مشتمل بر 20 شاخص بود، منتشر نمود. بین سالهای 1993 تا 1995، این سازمان شاخص های منتخب خود را به نهادهایی زیرا شورای توسعه پایدار ریاست جمهوری آمریکا، کمسیون اروپایی و بسیاری از شهرهای آمریکا ارائه نمود و در سال 1995 این سازمان شاخص های اجتماع پایدار خود را که در برگیرنده 40 شاخص بود منتشر نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهر ونکور کانادا نیز اقدام به تهیه برنامه ونکور پایدار نموده می باشد. محورهای کلیدی و اصلی که در برنامه پایداری شهری ونکوور مورد توجه خاص قرار گرفته اند عبارتند از: الف) توجه و حفاظت همزمان از سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و طبیعی، ب) اقتصاد شهری پایدار، پ) حمل و نقل پایدار، ت) لزوم حفاظت از میراث فرهنگی شهر، ث) لزوم در نظر داشتن بحث کارایی و بهره وری در بهره گیری از منابع انرژی در ساختمان ها و حمل و نقل، ج) حفاظت از محیط زیست طبیعی شهر، ح) در نظر داشتن فضای سبز شهری و جنگل کاری شهری(در جهت بالا بردن کیفیت زندگی شهری و جذب آلودگی های محیطی هوا،  خ) لزوم در نظر داشتن طراحی سیستم های تامین غذای پایدار، به نوعی که هر کس بتواند از آن نفع ببرد،  د) طراحی سیستم های مدیریت مواد زائد جامد در جهت: کاهش تولید ضایعات، حداکثر کردن بهره گیری مجدد و بازیافت انرژی، مدیریت مسئوولانه ساکنین.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه