عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش (مکانی، زمانی، موضوعی):

قلمرو مکانی این مطالعه، بطور عام همه شهرهای کوچک استان مازندران و بطور خاص برای مطالعه موردی تعداد 7 شهر کوچک آن می باشد.

سایت منبع

 

محدوده زمانی پژوهش در برگیرنده سال های منتهی به تدوین این پژوهش می باشد. بر این اساس سالهای 1392و1393 هجری شمسی زمان انجام پژوهش می باشند.

با در نظر داشتن عنوان پژوهش، قلمرو موضوعی این پژوهش؛ ساختار و سیستم درونی شهرهای کوچک در استان و سنجش پایداری این شهرها می باشد.

1-9- مراجع بهره گیری کننده از نتیجه رساله  :

نتایج و یافته های این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سازمان ها و نهادهای ملی منطقه ای و محلی دخیل در امر برنامه ریزی و مدیریت شهری مانند: وزارت راه و شهرسازی، استانداری، بنیاد مسکن، فرمانداریها و شهرداری‌های استان قرار گیرد.

1-10- موانع و محدودیت های  پژوهش:

در انجام‌‌ هر تحقیقی‌‌همیشه موانعی بر سر راه می باشد. وجود معضلات، تنگناها و موانع از ویژگی­های ذاتی‌‌هر پژوهش علمی می باشد، غلبه بر این معضلات خود بخشی از فرایند پژوهش را تشکیل می‌دهد. محدودیت­هایی که در انجام این پژوهش بر سر راه وجود داشت عبارتند از:

 • پیچیدگی سازو کارهای موثر بر توسعه شهرهای کوچک در حوزه مورد مطالعه
 • هزینه بالای جمع آوری اطلاعات و برداشت های میدانی
 • مطالعات محدود قبلی در خصوص شهرهای کوچک مورد مطالعه
 • کمبود منابع اطلاعاتی لازم در خصوص پایداری شهرهای کوچک استان مازندران
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • عدم دسترسی به آمار و اطلاعات به هنگام و دقیق
 • گستردگی و تنوع زمینه های مطالعاتی
 • فقدان وجود بسته های مشخص نماگرهای پایداری ویژه شهرهای کوچک کشور

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
 • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
 • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
 • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد