عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط استان مازندران را با استان های گیلان، خراسان شمالی و گلستان فراهم می کند، بلکه با اتصال راههای اصلی دیگر که غالبا” عمود بر آنند، مازندران را به سایر نقاط کشور نظیر تهران و سمنان نیز متصل می کنند.

پیش روی، تمامی پهنه جنوبی استان به علت ساختار ژئومورفولوژیکی، شرایط آب و هوایی سرد و یخبندان، کمبود منابع جنگلی و گردشگری، کمبود منابع آبی و نوع خاک، علی رغم داشتن بعضی منابع اقتصادی مهم مانند انوع معادن از مناطق کم جمعیت و کمتر توسعه یافته استان به شمار می رود. غلبه سکونتگاههای روستایی کوچک و پراکنده و سنتی بودن شیوه تولید از مشخصات بارز این مناطق می باشد. هرچند در درون این شبکه عبوری بعضی جاده های بین استانی مانند چالوس، هراز، فیروزکوه و خوش ییلاق تا حدی توانسته می باشد در تعدیل شکاف بین منطقه جلگه ایی و کوهستانی مؤثر افتد.

بطور کلی تمامی شهرهای استان مازندران در امتداد راههای زمینی از قبیل آزادراهها، راههای اصلی، راههای فرعی و راههای روستایی قرار دارند، این راهها که محورهای اصلی آن اکثراً به روی اراضی جلگه ایی یا منطبق بر دره های بزرگ کوهستانی هستند، در توزیع فضایی شهرها و انسجام و تعادل بخشی نقاط شهری و نقاط روستایی در درون هر منطقه ای تأثیر مهمی دارد. چنان که امروزه با وجود راههای ارتباطی و تجهیز روستاهها به شبکه شهری، دیگر نمی توان از روستاهای این استان به جزیره های جدا افتاده از کانون های شهری نام برد.

سایت منبع

خطوط ریلی و هوایی که از دیگر عوامل توسعه مناطق شهری به شمار می آیند، بیشتر به توسعه شهرهای قائمشهر و ساری کمک کرده می باشد. خط ریلی تهران- شمال در محل ورود به قائمشهر به سمت شرق امتداد یافته می باشد و تنها فرودگاه بین المللی استان در ساری قرار دارد.

عامل راه به عنوان متغیر اصلی در نظام شبکه شهری، متأثر از توانها، امکانات و ظرفیت های طبیعی و انسانی محیط می باشد. به تعبیر دیگر در هر منطقه ای که امکان انجام فعالیت های اقتصادی زیرا کشاورزی، صنعتی و خدماتی همراه با بستر طبیعی فراهم باشد، سرمایه ها به طرف آن سرازیر و بدنبال آن دسترسی آسان و سریع به منطقه مهیا می گردد. این که در استان مازندران شبکه قطاعی شکل گرفته می باشد و شبکه خطی آن نیز نقاط شهری زیادی را به یکدیگر می پیوندد، نتیجه همین امر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه