عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

به علت نبود مدیریت صحیح ناپایداری های را به تبیین زیر به همراه داشته می باشد :

 • بعضی از شهرها برروی گسلهای خطرناک یا نزدیک آنها واقع شده اند.
 • نوسانات آب دریا پیشروی دریا را به همراه داشته، از این رو قسمت هایی از شهرها به زیر آب رفته یا در معرض آن هستند.
 • شهرهایی که در کنار رودخانه ها قرار گرفتند با در نظر داشتن خصوصیات طغیانی و سیلابی بودن این رودخانه ها شرایط مخاطره آمیزی دارند.
 • وارد شدن فاضلاب شهری به آبهای سطحی که آلودگی آنها را موجب شده می باشد.
 • تغییر سریع کاربری اراضی حوزه های پیرامونی شهر.
 • یکی از کارکردهای مهم استان مازندران گردشگری می باشد. اما جاده های فعلی استان جوابگوی تراکم ترافیک درون شهری و برون شهری گردشگران داخلی و خارجی نیستند. از این رو بار ترافیکی زیادی را تحمل می کنند و آسیب پذیرند.
 • شکل گیری منظر شهری بدون هویت که در نتیجه شهرنشینی دوره اضطرار به وجودآمده می باشد. از اینرو تعریف هویت معماری برای شهرهای مازندران غیر ممکن می باشد.
 • فشردگی موجود در نظام شبکه شهری و نزدیکی زیاد شهرها به هم به محیط زیست آسیب وارد می کند.
 • این شکل از توسعه سبب پر شدن فضاههای بین شهری و توسعه کریدوری در امتداد جاده ها می گردد و بدین ترتیب در امتداد جاده های اصلی محدوده های شهری به یکدیگر خواهند چسبید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
 • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
 • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد