عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

سلسله مراتب شهری براساس الگوی رتبه- اندازه و نوع تعدیل یافته آن

در سال 1375 بغیر از شهر ساری که الگوی “رتبه – اندازه” براساس آن تنظیم می گردد،  فقط 11 شهر نسبت به این الگو دارای کسری جمعیت بودند و 23 شهر دیگر این استان نسبت به الگوی رتبه اندازه دارای اضافه جمعیت هستند. در این سال بغیر از شهرهایی که نسبت به الگوی “رتبه – اندازه” دارای اضافه جمعیت هستند،  کمترین کسری جمعیت شهرهای استان مازندران نسبت به الگوی “رتبه – اندازه” به شهر رتبه 25  (پل سفید) با 3/2 %  کسری و بیشترین کسری هم به شهر رتبه 35 (آلاشت) با 4/92% کسری مربوط می گردد. در مجموع در سال 1375 در استان مازندران بغیر از شهرهای رتبه 34(رینه) و 35 (آلاشت) که نسبت به الگوی رتبه – اندازه بیش از 50% کسری جمعیت دارند، شهرهای رتبه های بیست و پنجم (پل سفید)، بیست و ششم (مرزن آباد)، بیست و هفتم (علمده)، بیست و هشتم (کلاردشت)، بیست و نهم (کلارآباد)، سی ام (چمستان)، سی و یکم (نشتارود)، سی و دوم (کیاکلا) و سی و سوم (کیاسر) دارای کسری زیر 40% هستند.

اما براساس” الگوی رتبه – اندازه تعدیل یافته” شهرهای دوم ( آمل) ، سوم (بابل)، چهارم (قائمشهر)، پنجم (بهشهر)، نهم (نوشهر)، دهم (تنکابن)، یازدهم(رامسر)، دوازدهم (فریدونکنار)، سیزدهم (جویبار)، چهاردهم (امیرکلا) و پانزدهم(محمودآباد)  دارای اضافه جمعیت هستند و بقیه شهرها همگی نسبت به این الگو دارای کسری جمعیت هستند. طریقه افزایش و کاهش آن همانند الگوی “رتبه- اندازه” می باشد و در طول سلسله مراتب شهری استان از بالا به پایین دارای طریقه افزایشی می باشد، اما اندازه کسری جمعیت شهرنشین در استان مازندران نسبت به الگوی تئوریک “رتبه – اندازه تعدیل یافته” بیشتر از این کسری نسبت به الگوی تئوریک “رتبه – اندازه زیپف” می باشد. در نتیجه سلسله مراتب شهری استان مازندران به الگوی تمرکز گرای “رتبه- اندازه” نزدیکتر از الگوی تمرکز زدا “رتبه- اندازه” تعدیل یافته می باشد جدول(4-13).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه