عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

    این استان با وسعتی معادل 4/23756 کیلومتر مربع حدود 46/1 درصد از مساحت کشور را در برداشته و هجدهمین استان از این حیث در کشور به شمار می رود نمودار(5-1). ساری با وسعت 3/3685 کیلومترمربع (5/15 درصد مساحت استان) وسیع‌ترین و محمودآباد با وسعت 8/262 کیلومترمربع (1/1 درصد مساحت استان) کم وسعت‌ترین شهرستان استان محسوب می‌گردند. تراکم جمعیت استان 4/129 نفر در کیلومترمربع می‌باشد. در سرشماری سال 1390 بر اساس برآورد، جمعیتی حدود 3073943 نفر را در خود جای داده بود که این جمعیت حدود 1/4 درصد از جمعیت کل کشور را در بر می گیرد.

سایت منبع

ویژگیهای اقلیمی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طبیعت استان مازندران تحت تأثیر عرض جغرافیایی، ارتفاعات البرز، ارتفاع از سطح دریا، دوری و نزدیکی به دریا، وزرش بادهای محلی و ناحیه‌ای، جابه جایی توده‌های هوای شمالی و غربی و پوشش متراکم جنگلی، به لحاظ جغرافیایی از شرایط ویژه ای برخوردار می باشد. به لحاظ شرایط اقلیمی آب و هوای استان مازندران با در نظر داشتن دما و بارش، به آب وهوای معتدل خزری، آب و هوای معتدل کوهستانی، آب و هوای سرد کوهستانی که هر کدام شرایط خاص خودش را دارد، تقسیم می شوند. اما استان مازندران به رغم شرایط اقلیمی و بارش های مناسب، توزیع نامتوازن بارش‌ها باعث گردیده شرایط جغرافیایی همگن در استان وجود نداشته باشد. به طوری که از لحاظ منابع آبی، به علت های شرایط ناهمگن جغرافیایی و بارش، نیمه غربی استان با داشتن حدود 45 درصد کل منابع آبی حاصل از بارش‌ها و نزولات جوی و کمتر از 20 درصد اراضی کشاورزی با مسئله آب سطحی مازاد مواجه بوده و نیمه شرقی مازندران با داشتن حدود 55 درصد کل منابع آبی و بیشتر از 80 درصد اراضی کشاورزی با کمبود آب مواجه می باشد. به تعبیری دیگر، در نواحی که پتانسیل منابع آبی خوب و بالاست، ویژگی‌های طبیعی استان به گونه‌ای‌ می باشد که امکان بهره‌برداری و مصرف چندان نیست (غرب استان). این وضعیت باعث توزیع نامتوازن جمعیت و بهره‌برداران فعال از منابع آب و ایجاد فشار بر نواحی کم بازده و نیز اتلاف آب در نواحی دارای پتانسیل بالا شده می باشد. عدم مهار کافی آب‌های سطحی در استان و عدم برخورداری مناطقی از استان از آب سطحی مطمئن و نیاز اساسی کشاورزان به آب بهنگام در سال‌های اخیر منجر به حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق مجاز و غیرمجاز شده می باشد. در نتیجه برداشت آب زیرزمینی در استان بالا رفته و بیلان آب زیرزمینی در منطقه شرق مازندران اضافه برداشت از ذخیره آبخوان آبرفتی موجود را نشان می‌دهد. این مسئله مهم‌ترین مشکل را درخصوص بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، افت شدید سطح سفره آب و آثار زیانبار زیست محیطی در پی داشته می باشد تا جایی‌که بعضی از دشت‌های استان به سمت دشت‌های ممنوعه پیش رفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه