سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل ساختار جمعیت

استان مازندران در سال 1390 جمعیتی حدود 3037403 نفر را در خود جای داده بود که این جمعیت حدود 1/4 درصد از جمعیت کل کشور را در بر می‌گیرد. شهرستان‌های فریدونکنار،میاندرود، عباس‌آباد و گلوگاه با 9/1 ،8/1، 5/1 و 3/1 درصد دارای کمترین سهم از جمعیت استان در این سال بوده‌اند جدول(4-14). شهرستان های ساری، سوادکوه و بابلسر در سرشماری صورت گرفته در سال 1390 دارای نرخ رشد جمعیتی منفی بوده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تراکم نسبی جمعیت در استان در سال 1390، معادل 4/129 نفر در هر کیلومتر مربع بوده می باشد. شهرستان قائم‌شهر با 669 نفر در هر کیلومترمربع، بالاترین و شهرستان سوادکوه با  31 نفر در هر کیلومترمربع، پایین‌ترین تراکم جمعیت را به ‌خود اختصاص داده‌اند.

رشد جمعیت استان طی دهه 65-1355 که رشد نسبتاً بالا و نزدیک به 4 درصد بوده، در دهه 75-1365 به ‌سوی رشد متعادل پیش رفته و به حدود 34/1 درصد کاهش یافته و این کاهش طی دهه 85-1375 همچنان ادامه داشته و به حدود 17/1 درصد تقلیل یافته می باشد. نرخ رشد جمعیت در سال 1390 نسبت به سرشماری سال 1375 نیز 1/1 درصد بوده می باشد. کاهش رشد جمعیت طی دو دهه اخیر در استان و کشور در راستای سیاست کنترل و کاهش باروری زنان جامعه می‌باشدجدول(4-2).

 

طی سال‌های 90-1375 نرخ رشد متوسط جمعیت شهری 26/2 درصد درمقابل 07/0- درصد کاهش نرخ رشد جمعیت روستایی بوده می باشد. نرخ رشد مثبت  نسبتاً بالای جمعیت شهری پیش روی نرخ رشد منفی جمعیت روستایی موجب شده ضریب شهرنشینی که در سال 1375 حدود 6/48 درصد بوده در سال 1390 به حدود 7/54 درصد افزایش یابد. رشد بالای جمعیت شهری طی این سال ها به‌دلیل مهاجرت جمعیت روستایی به شهر، الحاق و تبدیل بعضی از نقاط روستایی به شهر و نیز وجود جاذبه‌های شهری و تنوع شغلی در مناطق شهری بوده که عقب‌ماندگی بعضی نقاط روستایی و حاشیه‌ای شهرها را نیز درپی داشته می باشد. جدول(4-3)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه