سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شهرهای گروه اول (کمتر از 10 هزار نفر)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس آخرین سرشماری انجام شده 13 شهر استان مازندران در این گروه جمعیتی قرار داشته که کمتر از 5,000  نفر جمعیت دارند. کله بست پرجمعیت ترین شهر این گروه با جمعیتی معادل 4097 نفر و کم جمعیت ترین آن گزنگ با جمعیتی معادل 200 نفر می باشد. جدول(4-5)

همانگونه که نقشه شماره(4-4) نشان می دهد، از لحاظ جایگاه جغرافیایی،  شهرهای مذکور بیشتر در جبهه میانی استان و از شمال تا جنوب پراکنده شده اند. شهر کوهی خیل از شهرستان جویبار،  شمالی ترین شهر و شهر رینه از شهرستان آمل، جنوبی ترین شهر این گروه می باشند. به لحاظ توزیع فضایی نیمی از نقاط شهری مذکور در ارتفاعات و مابقی در جلگه و ساحل قرار دارند. تعداد قابل ملاحظه ای از این شهر ها جدیدالتاسیس می باشند. متوسط جمعیت شهرهای گروه اول 1,519 نفر می باشد. این گروه حدود 27 درصد نقاط شهری استان را تشکیل می دهند که  با جمعیتی معادل  19756 نفر تنها 4/1 درصد از جمعیت شهری استان را در خود جای داده می باشد.

به نظر می رسد این گروه از شهرها هم به لحاظ جمعیتی و هم به لحاظ عمکرد خدماتی و اقتصادی شهرهای با ماهیت روستایی می باشند که به علت های سیاسی- اداری به شهر تبدیل شده اند و عموماً از سطح پایداری ضعیفی برخوردارند.

  • شهرهای گروه دوم(5000 تا10000نفر)

16 شهر از شهرهای استان بین 5 تا 10 هزار نفر جمعیت دارند و بیشترین جمعیت این گروه مربوط به شهر چمستان با جمعیتی برابر9122 نفر و کمترین آن به شهر خوشرودپی با جمعیتی معادل 5440  نفراختصاص یافته می باشد.  متوسط جمعیت نقاط شهری گروه دوم 7421  نفر می باشد. این گروه با جمعیتی معادل 111324 نفر، 8/5 درصد از جمعیت شهری استان را در خود جای داده می باشد. جدول(4-6) به لحاظ توزیع فضایی شهرهای این گروه بیشتر در جلگه و ساحل و بعضاً در دره ها استقرار یافته اند. بعضی از این شهرها مانند سورک، سرخرود جدید التاسیس و بعضی دیگر مانند نشتارود، رویان، پل سفید و… با سابقه تاریخی قابل توجه می باشند. از لحاظ پراکنش جغرافیایی، شهرهای مذکور بیشتر در نیمه شمالی و درمجاورت با نوار ساحلی استان استقرار یافته اند نقشه شماره (4-5).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟
  • سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد