عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

سطح بندی شهرهای استان مازندران بر حسب کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جایگاه شهرهای کوچک

سایت منبع

توسعه متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند مطالعه دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. به همین جهت مانند معیارهای معمول در برنامه ریزی، سطح بندی سکونتگاهها بر اساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه می باشد. به طوری که بهره گیری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می تواند معیار مناسب هم برای تعیین جایگاه آن نواحی و همچنین عاملی در جهت رفع معضلات و نارسایی های مبتلا به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه باشد.

به مقصود سطح بندی کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرهای استان مازندران و اینکه شهرهای کوچک در این سطح بندی در چه جایگاهی قرار دارند، در آغاز شاخص های مکانی مهم و برتر اجتماعی و فرهنگی، خدمات، اقتصادی و ارتباطی و پس از آن جایگاه شهر های استان مازندران از لحاظ کارکردی مورد مطالعه قرار گرفت.

الف) مطالعه و تحلیل شاخص های اجتماعی و فرهنگی[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعدادی از شاخص های مکانی و مهم فرهنگی و اجتماعی برای تعیین کارکرد های شهرهای استان مورد بهره گیری قرار گرفتند که به ترتیب اولویت شامل شاخص های زیر می باشند:

  • جاذبه تاریخی، 2-   مناطق نمونه گردشگری،  3- پارک جنگلی،   4- کتابخانه های عمومی، 5- اماکن ورزشی،   6- سینما،  7- سازمان های مردم نهاد (NGO). در جدول(4-18)، تعداد این شاخص ها در شهرهای استان مشخص شده می باشد جدول(4-18).

 

[1] .  مأخذ: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران، گزارش اقتصادی-اجتماعی شهرستان ها-1389، استانداری استان مازندران، معاونت اجتماعی، طرح آمایش استان مازندران، نتایج سرشماری سالهای 1385-1390، شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه