عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص های ارتباطی

در تعیین شاخص های ارتباطی در نقاط شهری ، گره های مهم ارتباطی در نقاط شهری به تبیین زیر مورد توجه قرار گرفتند:

  • فرودگاه
  • بندر
  • راه آهن
  • ارتباط زمینی (گره های 3 راهی و بیشتر)
  • پایانه ها

به مقصود سطح بندی شهرها و کارکرد آنها، در آغاز شاخص های اجتماعی و فرهنگی، خدماتی،  اقتصادی و کارگاهی ذکر گردیده ارزش گذاری شده و پس از آن تعداد شاخص های مربوطه در ارزش آن ضرب شده و ارزش نهایی آن شاخص مشخص شده می باشد. نحوه ارزش گذاری شاخصهای بخش های مختلف به تبیین ذیل بوده می باشد:

الف) شاخص های اجتماعی و فرهنگی

این شاخص ها به ترتیب اولویت شامل شهرهای دارای جاذبه تاریخی باارزش7، مناطق نمونه گردشگری با ارزش 6، پارک جنگلی با ارزش 5، کتابخانه های عمومی با ارزش 4، اماکن ورزشی با ارزش 3، سینما با ارزش 2، وسازمان های مردم نهاد با ارزش 1 در مناطق شهری بوده می باشد.

ب) شاخص های خدماتی

شاخص های خدماتی شهرها به ترتیب الویت شامل شهرهای دارای بیمارستان(ارزش 7)، دانشگاه (ارزش 6)، دفاتربیمه (ارزش 5)، هتل و سایر مجتمع های اقامتی وتفریحی(ارزش 4)، دفاتر خدمات توریستی(ارزش 3)، خدمات تجهیزاتی شهرداریها(ارزش 2) وپارک های عمومی (ارزش 1) بوده می باشد.

ج) شاخص های اقتصادی

ارزش گذاری شاخص اقتصادی شهرها به ترتیب اولویت انجام شده که در این ارزش گذاری شهرهای دارای منطقه ویژه اقتصادی و تجاری ارزش 7، شهرک صنعتی ارزش 6، واحدهای صنعتی بزرگ ارزش 5، گمرک ارزش 4، بورس ارزش 3، سیلو ارزش 2 و منابع ذخیره سوخت ارزش 1 داشته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه