سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

قابلیت اراضی، جنس خاک و پراکنش شهرها

خاک ها و قابلیت اراضی برای فعالیت های انسانی از مهمترین عوامل شکل گیری هسته های جمعیتی و استقرار سکونتگاهها به شمار می طریقه. استعداد اراضی برای فعالیت کشاورزی به منابع آب و خاک به عنوان بستر اولیه هسته ای استقرار جمعیت در جذب جمعیت و گسترش سکونتگاهها تأثیر مهمی داشته می باشد.

سایت منبع

مطالعه پراکنش نقاط شهری در سطح استان نشان می دهد که مناسب ترین اراضی با خاک های حاصلخیز و زهکشی خوب در سطح جلگه مازندران در اشغال متراکم ترین سکونتگاههای شهری می باشد. در حالی که اراضی کوهستانی فاقد لایه خاکی مناسب، کمترین جمعیت را در خود جای داده اند. در این خصوص اراضی متفرقه که شامل ماسه ها و تپه های شنی در جلگه ساحلی و کناره های دریاست یک استثناء به شمار می رود. در واقع استقرار جمعیت در این ناحیه نه بر اساس استعداد اراضی برای قابلیت کشاورزی بلکه به خاطر ویژگیهای اکوتوریسمی و اقتصاد معیشتی بر اساس منابع دریاست.

پیشروی و توسعه شهرها به سمت سواحل و استقرار ویلاها و مجتمع های سکونتی در لبه ساحل با رشد روزافزون جمعیت در این ناحیه همراه شده می باشد؛ بطوریکه در ناحیه ساحلی و محدوده ماسه ها و تپه های شنی که برای توسعه شهری نیز نسبتاً نامناسب هستند تراکم نسبی جمعیت به 250 نفر در کیلومتر مربع می رسد. به تعبیری تراکم نسبی جمعیت در این ناحیه حدود 2 برابر متوسط تراکم نسبی جمعیت در استان(124.4 نفر در کیلومتر مربع) می باشد. تیپ دشت های دامنه ای و دشت های رسوبی رودخانه ای که در سطح جلگه پراکنش دارند با خاک های عمیق تا نسبتاً عمیق و بافت سنگین بیشترین جمعیت را در خود جای داده اند، بطوریکه حدود 54.2 درصد از کل جمعیت استان بر روی این اراضی سکونت گزیده اند. لذا می توان گفت که قابلیت اراضی و جنس خاک تأثیر بارزی در استقرار جمعیت شهری در سطح استان داشته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه