ساماندهی اسکان­ های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: فرضیات پژوهش

الف : :هر چقدر وسعت زمین ساکنین محله نویر کوچکتر باشد تمایل افراد به تجمیع بیشتر می باشد.

ب : کمکهای ویژه همچون وام در تصمیم گیری ساکنین سکونتگاهها ی غیر رسمی جهت نوسازی واحد و سازماندهی مجدد زمین موثر می باشد.

1-2: روش­شناسی پژوهش

روش کار توصیفی – تحلیلی می باشد که با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه در نظر داشتن اصل علیّت در کلیه مراحل پژوهش، ضرورت کاربرد شیوه­ای ترکیبی از کلیه روش­های رایج در علوم انسانی اعم از جغرافیا و علوم اجتماعی که شامل پژوهش تاریخی، توصیفی، تحلیل و تجربی برای رسیدن به اهداف بود، لازم آمد پژوهش با یک روش سیستماتیک علمی بر پایه چهار اصل جغرافیایی تحقیقی (علیّت، ارتباط، تعمیم و تحول) و با مجموعه­ای از تعاریف در خصوص مسائل شهری و اسکان غیررسمی و پیش­فرض­های مشخص شده و کوشش شده آمار و اطلاعاتی جمع­آوری گردد که در تأیید یا رد پیش­فرض­ها تأثیر عمده­ای داشته باشد و ما را به هدفمان نزدیک­تر کند.

1-2-1: روش گردآوری اطلاعات

گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش یکی از مراحل اساسی آن می باشد. مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرآیندی می باشد که طی آن پژوهش، یافته­های میدانی و اسنادی را گردآوری می­کند و به روش استقرایی به فشرده­سازی آنها از طریق طبقه­بندی و سپس تجزیه و تحلیل می­پردازد و فرضیه­های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می­دهد و در نهایت حکم صادر می­کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آن می­یابد، به تعبیری محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت آن را آن گونه که هست کشف می­کند.

در این پژوهش، برای گردآوری اطلاعات از روش­های اسنادی، پیمایشی و مشاوره بهره گیری می­گردد. در روش اسنادی این پژوهش، کتاب­ها، مقالات، مجلات مختلف، اسناد تصویری و نقشه­های در زمینه موضوع پژوهش مورد نظر مطالعه و مطالعه خواهند گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه